Navnet Grinna

1200_0012Hvor kommer gårdsnavnet Grinna fra? Og hvorfor brukes to varianter av navnet – Grina og Grinna?

I bokverket «Norske gaardnavne» skrevet av Oluf Rygh i 1898 står det følgende om gårdsnavnet Grinna:

grind f. (Gen. grindar og grindr, Flt. grindir og grindr). Grind, Ramme udfyldt med Gitterværk. I de fleste af de mange heraf kommende Stedsnavne, og især i de nyere af dem, at opfatte som Grind, som Lukke for et Led; altsaa et Sted, som laa i Nærheden af et Grindeled. I nogle Tilfælde synes det dog rimeligere at tænke paa flytbare Grinders Andvendelse til Fold for Kvæg, som førtes fra det ene Sted af en Mark til en anden for at faa den jevnt gjødet («grindgaaet» Mark). Paa Østlandet nu tildels udtalt Grin med lang vokal.

I 1898 ble gårdsnavnet skrevet slik: Grinden. Og uttalen var slik: grí’na.