Skjellsord fra Andebu

| 10. november 2005

For en del år siden ble det gitt ut ei bok med ord og vendinger fra Andebu. Boka inneholder ca 10.000 ord og vendinger, alle forklart. Dessuten er en del ord systematisert etter tema. En av disse tematiske inndelingene er skjellsord.

Her følger derfor et fyldig utvalg skjellsord fra Andebu:

BasstekjakæBesstBikkseBjælldrekåpp

Bløi

Brims

Brisk

Buse

Bøvvell

Dassu

Dreg

Dunndre

Dussting

Dynge

Dåse

Dåsemekkel

Dått

Fannt

Fanntekjæring

Farrk

Fennte

Fjassk

Fjom

Fjåse

Fjått

Feip

Fæbb

Fåme

Gap

Gauve

Gissp

Gniær

Graståsk

Grautkjempe

Gubbe

Gvee

Gvetætre

Gæning

Hampedænge

Hasæbitær

Hesspetre

Himmsing

Hiring

Hommse

Hurrpe

Hørrs

JimmseKjæfftesmælleKjånKnoe

Knurrk

Knuvve

Kop

Krakæ

Krek

Kullt

Lakæ

Lassk

Luddre

Lurk

Luseknekkær

Lusepong

Lørrje

Megæ

Mehe

Mehænke

Mekkregauk

Mekkrekk

Meing

Mige

Mægge

Mærrk

Måk

Naut

Nurrk

Næbbenose

Næbbeskåte

Nær

Nåss

Pommp

Pægg

Radd

Rakkefant

Rakkær

Rangefant

Rekel

Rørebytte

Råbøi

Råjæit

Sabian

Sippe

SjepætreSimmeSjingeSjøsekk

Skakætre

Skoekrakk

Skrike

Skvakke

Skvælldre

Skåppetrøll

Sleik

Sleiv

Slommse

Slæddre

Slærrv

Smyg

Snik

Snærrpe

Snørhøk

Soe

Spekråke

Sprik

Stut

Su

Sugg

Tamp

Teve

Tremærkskjæring

Trynetre

Tæp

Ufyse

Ukjure

Umægge

Utysske

Vessling

Villdresjinn

Vrangstav

Vriompeis

Vriu

Stikkord: , , ,

Kategori: Andebu, Kodal, Lokalhistorie

Stengt for kommentarer