RSSKodal

Norges eldste kirkebok er 400 år

Norges eldste kirkebok er 400 år

| 2. oktober 2023

I 1623 begynte sogneprest Peder Jenssøn Skabo i Andebu å skrive ei bok hvor han førte inn en del av sine embetshandlinger. Det han skrev inn i boka var hvem som ble født, døpt og døde i de tre sognene i Andebu. Skabos bok er den første kirkebok i Norge, eller i alle fall den […]

Les mer

«Kodal er noe for seg sjøl»

«Kodal er noe for seg sjøl»

| 30. mai 2022

Kodal er hjembygda mi. Jeg trives her og bruker flittig muligheten for turer i skog og mark. Sandefjord turistforening har mer enn 100 km med merkede turløyper her. På gården min går ei merket turløype som starter i Sandefjord og som er koblet til DNTs løypenett på Hardangervidda. Dessuten finnes det mange turmuligheter som ikke […]

Les mer

Kodal ungdomslag 120 år – et tilbakeblikk

Kodal ungdomslag 120 år – et tilbakeblikk

| 8. april 2020

8. april 2020 er det 120 år siden Kodal ungdomslag (KUL) ble stiftet. Denne videoen viser bilder fra 100-årsjubileet i 2000.

Les mer

(Nesten) flom på Brekke og Hønsvall

(Nesten) flom på Brekke og Hønsvall

| 2. oktober 2017

Les mer

Ask og eik

Ask og eik

| 20. desember 2010 | 0 kommentarer

Har du et sted du har passert mer enn 30.000 ganger i livet? Jeg har det! På veien til Brekke står det et asketre og ei eik på hver side av veien. Der har jeg gått, løpt, syklet og kjørt omtrent 30.000 ganger.

Les mer

Lorens Berg

Lorens Berg

| 3. november 2006 | 0 kommentarer

Lorens Berg ble født i Kodal i 1862. Han var lærer på Prestbyen i Kodal fra 1891 til 1899. Utga i 1905 boka “Andebu – en vestfoldbygds historie i 1600-årene”. Denne boka innledet et lokalhistorisk forfatterskap som kom til å bli banebrytende i Norge, bygd på arkivstudier og en sikker, metodisk framstillingsform. I løpet av […]

Les mer

Ulv i Kodal

Ulv i Kodal

| 8. desember 2005 | 0 kommentarer

I dag er det sjelden at det dukker opp ulv i Vestfold. Sist gang var rett etter århundreskiftet. Da var det en ulv som vandret gjennom hele fylket. Den kom fra Telemark, gikk gjennom store deler av fylket, gikk over isen til Nøtterøy, fortsatte nordover, og ble til slutt overkjørt av toget rett ved Drammen. […]

Les mer

Skjellsord fra Andebu

Skjellsord fra Andebu

| 10. november 2005 | 0 kommentarer

For en del år siden ble det gitt ut ei bok med ord og vendinger fra Andebu. Boka inneholder ca 10.000 ord og vendinger, alle forklart. Dessuten er en del ord systematisert etter tema. En av disse tematiske inndelingene er skjellsord.

Les mer

Ei notatbok fra Riga

Ei notatbok fra Riga

| 13. oktober 2005 | 0 kommentarer

I 2005 er det 100 år siden Lorens Berg utga bygdeboka om Andebu. I Nasjonalbibliotekets håndskriftsamling finnes noen av Bergs etterlatte papirer.

Les mer

Gjetergutten som ble  banebrytende lokalhistoriker

Gjetergutten som ble banebrytende lokalhistoriker

| 7. august 2005

”Til alle tider trænger ungdom og æt og bygd og land den styrkedrik som minderne gir. Sund ættefølelse og vaaken sans for hjemjordens minder vidner om kultur og grobund og livskraft hos et bygdefolk. Staar vi en dag med oplatt sind paa bygdens gamle kirkegaard, maa det slaa os at ‘her ligg dei grav i […]

Les mer

Rokkedreieren

Rokkedreieren

| 12. desember 2002 | 0 kommentarer

Brekke, gården jeg bor på, ble skilt ut som eget bruk på midten av 1800-tallet. Den første eieren, Antoni Tolfsen Brekke, satte mange spor etter seg. Det var han som plantet de to trærne som står på hver side av veien opp til gården. Det var han som bygde det som i dag er det […]

Les mer

Uthuset på Brekke brenner

Uthuset på Brekke brenner

| 23. juli 1962

Sandefjords Blad, 23. juli 1962:

Les mer