RSSAndebu

Norges eldste kirkebok er 400 år

Norges eldste kirkebok er 400 år

| 2. oktober 2023

I 1623 begynte sogneprest Peder Jenssøn Skabo i Andebu å skrive ei bok hvor han førte inn en del av sine embetshandlinger. Det han skrev inn i boka var hvem som ble født, døpt og døde i de tre sognene i Andebu. Skabos bok er den første kirkebok i Norge, eller i alle fall den […]

Les mer

Kommunen som forsvinner

Kommunen som forsvinner

| 5. desember 2016

1. januar 2017 er Andebu kommune historie. Da blir de tre kommunene Andebu, Sandefjord og Stokke en kommune. Nye Sandefjord blir Vestfolds største kommune både i folketall og areal.

Les mer

Lorens Berg

Lorens Berg

| 3. november 2006 | 0 kommentarer

Lorens Berg ble født i Kodal i 1862. Han var lærer på Prestbyen i Kodal fra 1891 til 1899. Utga i 1905 boka “Andebu – en vestfoldbygds historie i 1600-årene”. Denne boka innledet et lokalhistorisk forfatterskap som kom til å bli banebrytende i Norge, bygd på arkivstudier og en sikker, metodisk framstillingsform. I løpet av […]

Les mer

Ulv i Kodal

Ulv i Kodal

| 8. desember 2005 | 0 kommentarer

I dag er det sjelden at det dukker opp ulv i Vestfold. Sist gang var rett etter århundreskiftet. Da var det en ulv som vandret gjennom hele fylket. Den kom fra Telemark, gikk gjennom store deler av fylket, gikk over isen til Nøtterøy, fortsatte nordover, og ble til slutt overkjørt av toget rett ved Drammen. […]

Les mer

Skjellsord fra Andebu

Skjellsord fra Andebu

| 10. november 2005 | 0 kommentarer

For en del år siden ble det gitt ut ei bok med ord og vendinger fra Andebu. Boka inneholder ca 10.000 ord og vendinger, alle forklart. Dessuten er en del ord systematisert etter tema. En av disse tematiske inndelingene er skjellsord.

Les mer

Gjetergutten som ble  banebrytende lokalhistoriker

Gjetergutten som ble banebrytende lokalhistoriker

| 7. august 2005

”Til alle tider trænger ungdom og æt og bygd og land den styrkedrik som minderne gir. Sund ættefølelse og vaaken sans for hjemjordens minder vidner om kultur og grobund og livskraft hos et bygdefolk. Staar vi en dag med oplatt sind paa bygdens gamle kirkegaard, maa det slaa os at ‘her ligg dei grav i […]

Les mer