Spor i stein: Johan Anton Johnsen

| 10. desember 2018

Johan Anton Johnsen (1:537)

Da jeg i sommer ryddet i et av rommene i et av de gamle husene hjemme på Brekke fant jeg en stein hvor det var hugget inn teksten “JAJ 1890”? Hva i all verden var det og hvorfor hadde min far tatt vare på den steinen? Svaret var ganske enkelt, men historien langt mer spennende.

Mine tippoldeforeldre Maren og John hadde tre barn: Anders Kristian, Hans Martin og Johan Anton.

Den neste eldste, Hans Martin, overtok foreldrenes gård og ble min oldefar. Han skulle selvfølgelig ikke overta gården, for han var ikke odelsgutt. Men hans eldste bror, Anders Kristian, ville søke lykken i Amerika, så han og hans kone Birte Lovise emigrerte til byen Alpena i Michigan, USA.

De fikk mange barn, og vi har i dag en rekke slektninger i både Michigan og andre stater i USA.

Johan Anton Johnsen Grinna

Den yngste sønnen, Johan Anton, emigrerte også til USA. Det var han som i 1890 hugde inn sine initialer og årstallet i en stein.
Steinen har blitt tatt vare på av familien i Norge, og jeg fant den altså 128 år senere.

Sjømann
Johan Anton ble født på gården Grinna i Hedrum (ved Larvik) i september 1873. Han var altså yngste sønn på gården. Dermed måtte han finne seg arbeid et annet sted.

I folketellingen 1891 var han skomakerlærling. Han bodde da fortsatt hjemme hos foreldrene på Grinna. Hva han drev med fram til 1899 vet vi ikke, men våren 1899 var han sjømann ombord på barken ”Credo” av Larvik. Han skrev da en fullmakt til lensmannen i Hedrum:

”Til paa mine vegne at undertegne skjøde til min broder Hans Martin Johnsen paa eiendommen Nordby (Grinden), gaards no 8, brugs no 7, af skyld 1 mark øre med huse og herligheder i Hedrum thinglag, bemyndiges herved hr lensmanden i Hedrum. Kjøbesummen, kr 2.850, hvori er inbefattet besetning, redskaber, indbo og løsøre, er afgjort paa en for mig tilfredsstillende maade.
Ombord i barkskib ”Credo” af Laurvig, den 24. april 1899.”

Til USA
Broren Anders Kristian emigrerte sammen med ektefellen Birte Lovise til USA og byen Alpena.

Rundt århundreskiftet fulgte Johan Anton etter. Han bosatte seg i Alpena, og i 1905 giftet han seg med Anna Gilbertsen fra Lier i Buskerud.

De fikk to barn: Alfred Maradith og Maria Constance. Alfred døde da han var et halvt år gammel. Maria tok utdanning og arbeidet som stenograf på en bilfabrikk (Michigan var jo staten der de store bilfabrikantene holdt til). Hun døde 31 år gammel i 1939.

Johan Anton døde 14. juni 1918. Nesten på dagen 100 år senere fant jeg altså steinen han hadde hugget sine initialer i da han var 17 år.

Johan Antons kone Anna levde helt til 1954. Med henne døde denne grenen av vår slekt ut.

Johan og hans etterkommere er borte, men det som er hugget i stein forgår ikke så lett.

Hvorfor?
Hvorfor hugget Johan Anton bokstavene J, A og J, og årstallet 1890 inn i en stein på Grinna i 1890?

Det får vi nok aldri vite. Han var 17 år og han skulle begynne i skomakerlære. Var steinen et forsøk på å etterlate seg noe på Grinna? Eller var det bare noe en 17-åring gjorde uten tanke for at steinen skulle bli tatt vare på. Alle som kan vite noe om det er borte.

Men jeg har steinen og jeg har funnet sporene etter Johan Anton på tvers av kontinenter og gjennom tid. Det er ikke alle forunt å bli husket 100 år etter sin død, men hugger du navnet ditt i stein, da er sjansene litt større.

Lenker:

Stikkord: , ,

Kategori: Blogg, Grinna, Hedrum, Privat, Slektsgransking

Stengt for kommentarer