Bommestad før motorveien kom

| 27. desember 2019
Bommestad i 1960 (streker) og 2017 (flyfoto).

Fram til ca 1970 var Bommestad i Hedrum kommune (nå Larvik) et lite tettsted med landhandleri, bensinstasjon, postkontor, fryseri, frisør, veistasjon, flere gårdsbruk og flere mindre bedrifter. Nå er det som var sentrum i tettstedet Vestfolds største veikryss.

Da Sørlandske hovedvei, daværende riksvei 40, nåværende E 18 skulle legges utenom Larvik sentrum, ble Bommestad gjort om fra et mindre veikryss til Vestfolds største. I dag passerer mer enn 15.000 biler det som på 1960-tallet var et ganske idyllisk tettsted.

Bildet viser økonomisk kartverk fra ca. 1960 lagt oppå et satellittfoto fra ca. 2017. Og i bildet er det markert en del bygninger som var der i 1960, men som nå er borte.

Grinna: Et gårdsbruk som min familie eide. Det var tre bygninger på tunet der. Våningshus, driftsbygning og bryggerhus/vognskjul. Innmarka var området vest for bygningene og nordover vest for Grindaåsen. I driftsbygningen var det fryseri der mange familier i området rundt Bommestad leide frysebokser.

Bommestad bensin: På østsiden av riksvei 40 (gamle E-18) var det både bensinstasjon og verksted. I 1958 ble det utskilt en eiendom på vestsiden av veien til «Bommestad bensinstasjon». Kjøpere var Brødrene Syversen (Bensin & Olje Co) i Fredrikstad. De etablerte en bensinstasjon og et «gatekjøkken» der. I 1961 ble eiendommen solgt til Norske Fina.

Stenstad: Denne eiendommen ble utskilt fra Grinna i 1899 da min oldefar Hans Martin Johnsen solgte den til garver Peder Anton Solum. Datteren Gjerta og hennes ektemann Alf Ingvald Johansen overtok eiendommen i 1941. Da krysset mellom Lågendalsveien og riksvei 40 ble modernisert på begynnelsen av 1960-tallet ble våningshuset her liggende helt ut mot veikrysset (slik strekene på bildet viser). Jeg husker at det var en bratt mur fra krysset opp til våningshuset på Stenstad.

Stensheim: Dette var en eiendom som ble skilt ut fra Stenstad i 1960. Kjøpere var Karin og Håvard Kjær. Karin var frisør og hadde frisørsalong her.

Bjørnstad: Denne eiendommen ble utskilt i 1946. Det var ekteparet Therese og Arne Eriksen som kjøpte den. Her var det postkontor på 1960-tallet.

Bommestad ca 1961.

Bommestad ca 1961:

  • A: Ny Bommestad-bru. Den gamle er demontert og flyttet lengre nordover…
  • B: Nytt kryss mellom Sørlandske hovedvei (daværende riksvei 40) og Lågendalsveien.
  • C: Huset til Eriksen med poståpneri er bygd.
  • D: Jeg tror vi kalte dette Revejordet før det ble Bruveien. Eller?
  • E: Huset til Kjær er bygd. Fru kjær hadde frisørsalong her.
  • F: Farris-reklame på låveveggen til Alf Johansen på Stenstad.
  • G: Dette huset husker ikke jeg. Noen som vet noe om det?
  • H: Broen. Eiendommen til lensmann Asbjørn Bø.
  • I: Krigsminnesmerket laget av Hans Holmen er på plass.

Alle disse eiendommene/bygningene er borte nå. De er en del av Vestfolds største veikryss. Men fram til begynnelsen av 1970-tallet var de en del av et mindre tettsted.

Stikkord: , , ,

Kategori: Grinna, Hedrum, Slekt

Stengt for kommentarer