Statsråder, kommunikasjonsrådgivere og journalister

| 30. januar 2009

By Kjetil Ree (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia CommonsHver dag forsøker NRK Østafjells og andre mediehus i Buskerud, Telemark og Vestfold å få statsråder, statssekretærer, stortingsrepresentanter og andre i tale vedrørende aktuelle saker i disse tre fylkene. Det er som regel svært vanskelig. NRK Østafjells forsøkte i mange måneder å få daværende helse- og sosialminister Sylvia Brustad til å svare på spørsmål om nedlegging av fødestuer, klinikker og arbeidsplasser på sykehusene i vårt område. Det passet aldri for henne å svare på slike spørsmål.

Mandag denne uka la regjeringen fram sin økonomiske tiltakspakke. Plutselig henvendte et stort antall regjeringsansatte informasjonssjefer, kommunikasjonssjefer, informasjonsrådgivere og kommunikasjonsrådgivere seg til oss for å få oss til å intervjue Sylvia Brustad og en rekke andre statsråder, statssekretærer og stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene. De milde gavene disse de siste dagene har drysset over veger, jernbaner, bedrifter, kommuner og andre er selvfølgelig velkomne. Og det er godt stoff for lokale medier.

Vanligvis pleier statlige myndigheter å sende sine vedtak i form av brev. Denne uka har regjeringen gjenopptatt en tradisjon som eksisterte for mange hundre år siden. Det blir sendt ut kongelige budbringere (om enn ikke til hest) med budskapet som er vedtatt ved Kongens bord. Det påtagelige er at budbringerne selv sitter ved Kongens bord (les: statsråder) og at de kun har med seg hyggelige nyheter. Det siste skyldes sannsynligvis at de har lært av erfaringene fra tidligere tider. Kongelige budbringere med dårlige nyheter ble drept. Det tryggere å bruke brev og epost for slike meldinger.

Statsråder og statssekretærer har mye å gjøre. Det vet vi som vanligvis aldri får tak i dem når vi har kritiske spørsmål. Da er det viktige møter, delegasjonsreiser og stortingshøringer som hindrer dem. Det er i alle fall det kommunikasjonssjefene deres sier. Denne uka hadde ingen av dem noen avtaler, derfor reiser de rundt med gullkortene sine. Det hadde vært mer effektivt å bruke nettbanken.

Denne uka har det vært så mange statsråder på besøk i vårt område at vi ikke har hatt plass til alle i sendingene våre. Det betyr at vi får kjeft av kommunikasjonssjefene, som nå ønsker å redigere våre redaksjonelle produkter. De lokker med eksklusivitet, og truer med utestenging. Begge deler er i strid med prinsippet om likebehandling av mediene. Og ingen av delene burde være et offentlig forvaltningsorgan (eller et offentlig politisk organ) verdig.

Denne ukas påtrykk fra regjeringskontorene i Oslo gir grunnlag for noen refleksjoner: Det første er om kommunikasjonsmedarbeiderne i regjeringen er et politisk verktøy eller om de skal jobbe for allmennhetens beste. Det er kanskje akseptabelt at kommunikasjonsmedarbeidere i private bedrifter manipulerer og påvirker, men ønsker vi at det skal være slik i departementene og offentlig forvaltning?

Det andre er spørsmålet er om det er akseptabelt at midler på statsbudsjettet så direkte blir brukt til valgkamp for noen partier. Det er jo det som har skjedd denne uka. De fleste tiltakene i krisepakka har fått tverrpolitisk støtte, men seansene med utdelingene har klart hatt karakter av valgkamp for regjeringspartiene.

Det tredje spørsmålet er om vi kan akseptere en regjering som viker unna og skyver kommunikasjonssoldatene foran seg når spørsmålene er kritiske, men som forventer toppoppslag når gullkortet dras i kortautomaten.

NRK Østafjells savner fortsatt svar fra helsestatsråden når det gjelder nedlegging av fødestua på Rjukan, regionalisering av viktige helsetilbud, uverdige forhold for psykiatriske pasienter i Buskerud og diverse andre spørsmål. Vi må kanskje spørre Snåsamannen?

Kategori: Blogg, Journalistikk, NRK, Samfunn

Stengt for kommentarer